Լաբորատորիաներ

Պինդ ֆազային ռեակցիաների մակրոկինետիկայի լաբորատորիա

Ղեկավար։ Սուրեն Խառատյան, Ֆ.Մ.Գ.Դ.

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 91

E-mail: [email protected]

Նանոգիտության և տեխնոլոգիաների նորարարական կենտրոն

Ղեկավար։ Մկրտիչ Երանոսյան, Ֆ.Մ.Գ.Թ.

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 94

E-mail: [email protected]

ԲԻՍ պրոցեսների տեխնոլոգիաների լաբորատորիա

Ղեկավար։ Տ.Գ.Դ., Պրոֆ. Սեդա Դոլուխանյան

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 94

E-mail: [email protected]

Կատալիզի լաբորատորիա

Ղեկավար։ Սերգեյ Արսենտև, Ք.Գ.Դ.

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 94

E-mail: Not specified

Հեղուկաֆազ ազատ-ռադիկալային ռեակցիաների լաբորատորիա

Ղեկավար։ Ք.Գ.Դ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լևոն Թավադյան

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 94

E-mail: [email protected]

Ածխաջրածինների օքսիդացման լաբորատորիա

Ղեկավար։ Սերգեյ Արսենտյեվ

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 94

E-mail: [email protected]

Կենսահամատեղելի նյութերի խումբ

Ղեկավար։ Մարինե Աղայան

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 94

E-mail: [email protected]

Քիմիական անվտանգության ֆիզիկաքիմիական հիմնախնդիրների խումբ

Ղեկավար։ Դր. Սեյրան Մինասյան

Հեռախոսահամար։ +374 (60) 62 35 94

E-mail: [email protected]