Քաղաքականություն

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի (ՔՖԻ) 2024-2027թթ. Գենդերային հավասարության ծրագիրը (ԳՀԾ) ՀՀ Սահմանադրությանը, գենդերային իրավունքների մասին օրենքներին և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրությանը համապատասխանող պաշտոնական փաստաթուղթ է: Այն թիրախավորում է ՔՖԻ-ի ողջ աշխատակազմին՝ ընդգծելով գենդերային հավասարության հասնելու և խտրականությունը վերացնելու գործողությունները:

ԳՀԾ-ն նպատակ ունի լուծել գոյություն ունեցող գենդերային կողմնակալությունը կամ խտրականությունը՝ ապահովելով հավասար վերաբերմունք բոլոր սեռերի համար: Այն ներառում է պարբերական մոնիտորինգ և ախտորոշում, ներառում է այնպիսի ռազմավարություններ, ինչպիսիք են ռեսուրսների վերաբաշխումը, սեռական ոտնձգությունների կանխարգելումը, աշխատանք-կյանք հավասարակշռության աջակցությունը և գենդերային հեռանկարների ինտեգրումը: Թիրախային խմբերը և շահագրգիռ կողմերը որոշվում են տվյալների հավաքագրման միջոցով՝ ախտորոշման հիման վրա սահմանված հատուկ նպատակներով: Ծրագրի աշխատանքային թիմը, որը բաղկացած է հետազոտողներից, ուսանողներից և ղեկավար անձնակազմից, ստեղծվել է ԳՀԾ-ի բովանդակությունն իրականացնելու համար: Ռազմավարական ուղղությունները որոշվում են՝ ելնելով ՔՖԻ-ում առկա իրավիճակից։

Թեմատիկ ոլորտները ներառում են գենդերային հավասարության սկզբունքներին համապատասխանությունը, գենդերային իրազեկության խթանումը, կարիերայի զարգացման հարցում հավասարության խթանումը, հետազոտության և ուսուցման մեջ գենդերային հեռանկարների ինտեգրումը և որոշումների կայացման մեջ գենդերային հավասարակշռված ներգրավվածության ապահովումը:

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի (ՔԳՀՀ) 2024-2027թթ.