Ատենախոսութուններ

Թեկնածուական

ԳԵՎՈՐԳ ՎԱՐԴԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ

ԲՈՔՍԻՏԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բ.00.04 - «Ֆիզիկական քիմիա»

Պաշտպանությւոնը կայանալու է։ 20 Օգոստոս 2023

Թեկնածուական

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱԴՐԻՆԵ ԴԱՎԻԹԻ

ՍԵԼԵՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

Բ.00.04 - «Ֆիզիկական քիմիա»

Պաշտպանությւոնը կայանալու է։ 21 Դեկտեմբեր 2023

Թեկնածուական

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆԻ

SO2 -ի ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ՋՐԱԾՆԱԹԹՎԱԾՆԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՑԱԾՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԲՈՑԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բ.00.04 - «Ֆիզիկական քիմիա»

Պաշտպանությւոնը կայանալու է։ 15 Դեկտեմբեր 2023