Ատենախոսութուններ

Թեկնածուական

ԳԵՎՈՐԳ ՎԱՐԴԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ

ԲՈՔՍԻՏԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բ.00.04 - «Ֆիզիկական քիմիա»

Պաշտպանությւոնը կայանալու է։ 20 Օգոստոս 2023