Պինդ ֆազային ռեակցիաների մակրոկինետիկայի լաբորատորիա

Լաբորատորիան կազմավորվել է 1982թ․ մարտին՝ 1977թ․-ին կազմավորված «ԲԻՍ պրոցեսների կինետիկայի և թերմոդինամիկայի» խմբի հիմքի վրա։ Մինչև 2021 թ․ լաբորատորիան կրում էր «ԲԻՍ պրոցեսների կինետիկայի լաբորատորիա» անվանումը։

Աշխատակիցների ընդհանուր թիվը 15 է, այդ թվում գիտությունների դոկտոր -1, գիտությունների թեկնածուներ - 7, գիտությունների մագիստրոսներ - 6, ինժեներ - 1։

Գիտական գործունեության ոլորտը.

  • Մետաղների և համաձուլվածքների, կերամիկական և կերամիկական կոմպոզիտային նյութերի փոշիների սինթեզ այրման ռեժիմում (բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի (ԲԻՍ) եղանակով)՝ հիմնված քիմիական խթանման և/կամ ռեակցիաների ջերմակինետիկական զուգորդման մոտեցումների վրա։

  • Նանոփոշիների սինթեզ լուծույթների այրմամբ եղանակով (ԼԱՍ)․ մետաղներ, համաձուլվածքներ, օքսիդներ, բարձրէնտրոպիական նյութեր, անթթվածին կերամիկական նյութեր։

  • Պինդ ֆազի մասնակցությամբ բարձր ջերմաստիճանային արագընթաց ռեակցիաների կինետիկայի և մեխանիզմի փորձարարական և տեսական հետազոտություններ իզոթերմ և ոչ իզոթերմ պայմաններում:

  • Ռեակցիոն դիֆուզիայի տեսություն։

Սոֆիյա Այդինյան

Սոֆիյա Այդինյան

Քիմիայի գիտությունների թեկնածու, Պինդ ֆազային ռեակցիաների մակրոկինետիկայի լաբորատորիայի վարիչ

Սուրեն Խառատյան

Սուրեն Խառատյան

գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, Առաջատար Գիտ․Աշխատող

Արկադի Հարությունյան

Արկադի Հարությունյան

Քիմիայի գիտությունների թեկնածու, ջերմաքիմիական անալիզի հետազոտական խմբի ղեկավար

Լարիսա Աբովյան

Լարիսա Աբովյան

Քիմիայի գիտությունների թեկնածու, ավագ գիտաշխատող

Մարիետա Զաքարյան

Մարիետա Զաքարյան

Քիմիայի գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող

Եվա Գրիգորյան

Եվա Գրիգորյան

Քիմիայի գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող

Նարինե Ամիրխանյան

Նարինե Ամիրխանյան

Ասպիրանտ, գիտաշխատող

Խաչիկ Նազարետյան

Խաչիկ Նազարետյան

Գիտության մագիստրոս, գիտաշխատող

Տիգրան Այվազյան

Տիգրան Այվազյան

կրտսեր գիտաշխատող

Վիկտորիա Վարդանյան

Վիկտորիա Վարդանյան

Ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող

Լիլիթ Մինասյան

Լիլիթ Մինասյան

Master of Sci., Researcher

Անահիտ Խառատյան

Անահիտ Խառատյան

Գիտության մագիստրոս, գիտաշխատող

Կարինե Ասատրյան

Կարինե Ասատրյան

Գիտության մագիստրոս, գիտաշխատող