ԲԻՍ պրոցեսների տեխնոլոգիաների լաբորատորիա

Նկարագրություն

Dr. Seda Dolukhanyan

Dr. Seda Dolukhanyan

Առաջատար գիտ․աշխատող

PhD. David Mailyan

PhD. David Mailyan

ԲԻՍ պրոցեսների տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի պաշտոնակատար