Քվանտային նյութերի և նանոֆոտոնիկայի լաբորատորիա

Լաբորատորիան կազմավորվել է 2022թ․ hուլիսին: 
Աշխատակիցների ընդհանուր թիվը 15 է, այդ թվում`  գիտությունների թեկնածու` 7, ասպիրանտուրայի ուսանող՝ 2, մագիստրատուրայի ուսանող՝ 4, բակալավրի ուսանող՝ 2։ 

Քվանտային նյութերի և նանոֆոտոնիկայի լաբորատորիան մասնագիտացված է կիսահաղորդչային քվանտային կետերի օպտիկական հատկությունների հետազոտության մեջ՝ կենտրոնանալով հատկապես լույսի հետ նանոկառուցվածքների փոխազդեցության վրա: Լաբորատորիան հայտնի է քվանտային կետերի տարբեր տեսակների համապարփակ ուսումնասիրությամբ՝ առանձնահատուկ շեշտադրմամբ բարդ երկրաչափություններ ունեցողների վրա: Քվանտային կետերի այս եզակի տեսակները նոր ուղիներ են բացում էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների օգտագործման համար՝ ճանապարհ հարթելով քվանտային հաշվարկների, ֆոտովոլտաիկայի և կենսաբժշկության մեջ բեկումնային առաջընթացների համար: Օգտագործելով այս քվանտային կետերի առանձնահատկությունները՝ լաբորատորիան նպատակ ունի բացահայտել նոր երևույթներ ու կիրառություններ ֆոտոնիկայում:

Փորձարարական հետազոտությունները հիմնականու նվիրված են քվանտային կետ - հեղուկ բյուրեղներ կոմպոզիտ նյութեր ստեղծելուն և դրանց հատկությունների հետազոտությանը, մասնավորապես՝ օպտոէլեկտրոնային, մագնիսական և ջերմային հատկությունների հետազոտման և զարգացման վրա։
Մեր հետազոտությունների հիմքն է կիսահաղորդչային քվանտային կետերի և հեղուկ բյուրեղների մոլեկուլների միջև բարդ փոխազդեցությունները։ Մեր խնդիրն է ատոմական մեթոդների միջոցով, ինչպիսին է խտության ֆունկցիոնալի տեսությունը (ԽՖՏ) հասկանալ այդ բարդ փոխազդեցությունները նանո մասշտաբների դեպքում։ Ուսումնասիրելով նշված փոխազդեցությունները մենք ձգտում ենք բացահայտել հեղուկ բյուրեղների ներսում գտնվող քվանտային կետերի վարքը։ Օգտագործելով նորարարական հաշվարկային և փորձարարական մեթոդներ, մենք դիտարկում ենք համակարգի ազատ էներգիան, պատկերացում կազմելով դրա կայունության և թերմոդինամիկ հատկությունների մասին։ Այդ ամենից զատ մենք գնահատում ենք այդ համակարգերի կլանման հատկությունները, ուսումնասիրելով դրանց ներուժը նորագույն օպտոէլեկտրոնային սարքերի համար։

 

Դավիթ Բ․ Հայրապետյան

Դավիթ Բ․ Հայրապետյան

Ֆ․մ․գ․թ., Քվանտային նյութերի և նանոֆոտոնիկայի լաբորատորիայի վարիչ

Պայծառ Մանթաշյան

Պայծառ Մանթաշյան

Ֆ․մ․գ․թ., Քվանտային Նանոֆոտոնիկայի խմբի ղեկավար

Յուրի Բլեյան

Յուրի Բլեյան

Ֆ․մ․գ․թ., Քվանտային Նյութերի հետազոտական խմբի ղեկավար

Արտավազդ Կոստանյան

Արտավազդ Կոստանյան

Ֆ․մ․գ․թ., Ավագ Գիտաշխատող

Տիգրան Սարգսյան

Տիգրան Սարգսյան

Ֆ․մ․գ․թ., Գիտաշխատող

Լուսինե Էլբակյան

Լուսինե Էլբակյան

Ֆ․մ․գ․թ., Գիտաշխատող

Էդուարդ Ս. Հակոբյան

Էդուարդ Ս. Հակոբյան

Ֆ․մ․գ․թ., Գիտաշխատող

Գրիգոր Մանթաշյան

Գրիգոր Մանթաշյան

Հայցորդ, Կրտսեր Գիտաշխատող

Գոռ Ց․ Խառատյան

Գոռ Ց․ Խառատյան

Ասպիրանտուրայի ուսանող, Կրտսեր Գիտաշխատող

Սարգիս Գավալաջյան

Սարգիս Գավալաջյան

Մագիստրատուրայի ուսանող, Ավագ Լաբորանտ

Նարեկ Ենգիբարյան

Նարեկ Ենգիբարյան

Մագիստրոս, Ավագ Լաբորանտ

Աննա Սուքիասյան

Աննա Սուքիասյան

Ուսանող, Լաբորանտ

Արման Հ. Ավետիսյան

Արման Հ. Ավետիսյան

Ուսանող, Լաբորանտ

Գյուլնարա Խաչատրյան

Գյուլնարա Խաչատրյան

Մագիստրատուրայի ուսանող, Ավագ Լաբորանտ

Նատալյա Գրիգորյան

Նատալյա Գրիգորյան

Մագիստրատուրայի ուսանող, Ավագ Լաբորանտ