Անանիա Շիրակացի մեդալ Սուրեն Լևոնի Խառատյանին

Պինդ ֆազային ռեակցիաների մակրոկինետիկայի լաբորատորիայի վարիչ, պրոֆեսոր Սուրեն Լևոնի Խառատյանը ՀՀ նախագահի կողմից պարգևատրվել է Անանիա Շիրակացի մեդալով։

ՄԱՐԴ, ԳԻՏՆԱԿԱՆ, ՂԵԿԱՎԱՐ...
ՀՀ լավագույն "դպրոցի" հիմնադիր։ Մարդ, որի կադրերն աշխատում են աշխարհի լավագույն կենտրոններում։