Litesizer 500

Մասնիկների չափի անալիզատոր.

Մասնիկների բնութագրումը նանո-ից մինչև միկրոմետրային միջակայք
Մասնիկների չափի չափումներ՝ լույսի դինամիկ ցրման միջոցով երեք տարբեր չափման անկյուններում
Զետա պոտենցիալի որոշումը արտոնագրված cmPALS-ի միջոցով
Մոլեկուլային զանգվածի և բեկման ինդեքսի չափումներ