name

Սուրեն Խառատյան

գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, Առաջատար Գիտ․Աշխատող

Սուրեն Խառատյան

փոստ՝ [email protected]
Հեռ.՝ +374 55 58 35 19; +374 91 58 35 19

Մասնագիտական հետաքրքրություններ.

Բարձր ջերմաստիճանի պինդ վիճակի ռեակցիաների մակրոկինետիկա; Ինքնաբացվող բարձր ջերմաստիճանի սինթեզ (SHS); Ռեակցիայի դիֆուզիայի տեսություն և մաթ. Մոդելավորում; Անօրգանական նյութերի նյութագիտություն և տեխնոլոգիա

Ավելի քան 300 հոդվածներ
100-ից ավելի շնորհանդեսներ միջազգային գիտաժողովներում
Գյուտի վկայականներ՝ 12
ԱՄՆ արտոնագիր՝ 1
Գիտական պրոֆիլներ:

Google Scholar
ORCID
ResearchGate