Կենսահամատեղելի և կենսաքայքայվող իմպլանտներ՝ եռաչափ տպագրությամբ