International Awards

  • EU4SEVAN և Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Հայաստանի Հանրապետության գրասենյակ: Պայմանագիր թիվ 83396217. Ծրագրի անվանումը. «Սևանա լճի ավազանի գետերում առաջնահերթ նյութերի և որոշ այլ աղտոտիչների պարբերական մոնիտորինգի բարելավման ճանապարհային քարտեզի մշակում»: Ծածկույթի ժամանակաշրջան՝ 11.2021-06.2022:
  • ԵՄ ջրային նախաձեռնություն պլյուս Արևելյան գործընկերության համար (EUWI+ 4 EaP) և Ջրի միջազգային գրասենյակ: Դրամաշնորհ №EUWI-EAST-AM-13. Ծրագրի անվանումը. «Հայաստանում Հրազդան գետավազանի գետավազանային կառավարման պլանի մշակում. Մաս 2»: Ընդգրկված ժամանակահատվածը՝ 04.2019-02.2021:
  • ԵՄ ջրային նախաձեռնություն պլյուս Արևելյան գործընկերության համար (EUWI+ 4 EaP) և Ջրի միջազգային գրասենյակ: Դրամաշնորհ №EUWI-EAST-AM-12. Ծրագրի անվանումը՝ «Հայաստանի կառավարության որոշումների կիրառումը ջրային էկոհամակարգի սանիտարական պահպանության, հոսքագոյացման, ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների պահպանության, ջրային պահպանության, էկոտոնային և անօտարելի գոտիների գոտիների տարածքների սահմանման չափանիշների մասին» և «Բնապահպանական թողքի հաշվարկի մեթոդը հաստատելու մասին» Հայաստանի Ախուրյանի գետավազանային շրջանի համար և գետավազանային կառավարման պլանի հետագա թարմացում»: (ENI/20I6/372-403): Ընդգրկված ժամանակահատվածը՝ 04.2019-06.2020:
  • ԵՄ ջրային նախաձեռնություն պլյուս Արևելյան գործընկերության համար (EUWI+ 4 EaP) և Ջրի միջազգային գրասենյակ: Դրամաշնորհ №EUWI-EAST-AM-07. Ծրագրի անվանումը. «Հայաստանում Սևանի և Հրազդան գետերի ավազանում մակերևութային ջրային մարմինների ուրվագծում»: Ընդգրկված ժամանակահատված՝ 05.2018-12.2018թթ.