Publications

Ընտրված հրապարակումներ

Մանուկյան Զ.Հ., Հարությունյան Լ.Հ., Մինասյան Ս.Հ., Թավադյան Լ.Ա., «Վիտամին B12-ի ազդեցությունը մեթիլլինոլեատի օքսիդացման ռեակցիայի վրա միցելյար լուծույթներում» [ռուսերեն]: Հայաստանի ԳԱԱ զեկուցումներ, 2020, հ.120, թիվ 3, էջ 198-205: https://arar.sci.am/dlibra/publication/286939/edition/263460/content
Թավադյան Լ.Ա., Մուսայելյան Մ.Վ., Ստեփանյան Ա.Բ., Մինասյան Ս.Հ. «Հակապերօքսիլային ռադիկալային ռեակտիվությունների կինետիկ EPR ուսումնասիրություններ 3,5-դի-իզո-պրոպիլսալիկատի և սալիցիլիդենային շիֆ բազայի տարբեր մետալոքելատներով»: Կիրառական մագնիսական ռեզոնանս, 2020, vol.51, pp.1049-1069: https://doi.org/10.1007/s00723-020-01234-w
Բալասանյան Ռ.Ն., Մինասյան Ս.Հ., Առաքելյան Վ.Ս., Կոստանյան Ռ.Բ. «Ti, B, Na, Mg կայուն իզոտոպների կոնցենտրացիայի փոփոխությունը ջրում ակուստիկ տատանումների ազդեցության տակ. Կիրառական ֆիզիկա, 2019, հ.2, էջ 15-27: ISSN՝ 2664-0821 DOI:10.31058/j.ap.2019.22003.
Մինասյան Ս.Հ., Մխիթարյան Լ.Ն., Մանուկյան Զ.Հ., Թավադյան Լ.Ա., «Վիտամին B12-ի հակապերօքսիրադիկական ակտիվությունը [ռուսերեն]. Հայաստանի ԳԱԱ հաշվետվություններ, 2019թ., հ.119, թիվ 3, էջ 240-247, ISSN 0321-1339. https://arar.sci.am/dlibra/publication/52303/edition/46918/content
Թավադյան, Լ.Ա. & Մինասյան, Ս.Հ. «Ֆլավոնոիդների սիներգիստական և անտագոնիստական հակաօքսիդիչ ազդեցությունները տրոլոքսի կամ ասկորբինաթթվի հետ երկուական խառնուրդում»: Քիմիական գիտությունների հանդես, 2019, 131:40. DOI:10.1007/s12039-019-1618-5.
Առաքելյան Վ.Ս., Բալասանյան Ռ.Ն., Մինասյան Ս.Հ., Կոստանյան Ռ.Բ. «Մեխանիկական թրթռումների ազդեցությունը ակուստիկ հաճախականությամբ սովորական ջրի հատկությունների վրա». Armenian Journal of Physics, 2019, հատ.12, թողարկում 1, էջ 17-22: ISSN՝ 1829-1171 թթ. https://arar.sci.am/dlibra/publication/26320/edition/23549/content.
Սիմոնյան Ա.Է., Սարգսյան Ա.Ա., Հովհաննիսյան Գ.Գ., Բադալյան Ն.Ս., Մինասյան Ս.Հ. Խեցգետնի Astacus Leptodactylus-ի կիրառումը Սևանա լճի ավազանում ջրի գենոտոքսիկության վերլուծության համար. Ջրի քիմիայի և տեխնոլոգիայի ամսագիր, 2018, vol.40, No.6, pp.367–369: ISSN 1063-455X. DOI՝ 10.3103/S1063455X18060097:
Սիմոնյան Ա., Հովհաննիսյան Գ., Սարգսյան Ա., Առաքելյան Մ., Մինասյան Ս., Հարությունյան Ռ. «ԴՆԹ վնասը և միկրոմիջուկները պարտենոգենետիկ և երկսեռ Դարևսկի ժայռերի մողեսներում՝ հողի տարբեր մակարդակների աղտոտվածության տարածքներից»: Էկոտոքսիկոլոգիա և շրջակա միջավայրի անվտանգություն, հատ. 154, էջ 13-18, 2018. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.02.025.
Գաբրիելյան Ա․ Քիմիայի հանդես. Volume 2018, Article ID 7172426, 9 էջ, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/7172426
Տեսական քիմիա

Ա.Ս. Գեւորգյան, Ա.Վ. Բոգդանովը, Վ.Վ. Մարեև, «Թաքնված դինամիկ սիմետրիա և քվանտային թերմոդինամիկան առաջին սկզբունքներից. քվանտացված փոքր միջավայր»: Սիմետրիա, 2021, 13(8), 1546. https://doi.org/10.3390/ sym13081546.
Ա.Ս. Գեւորգյան, Վ.Վ. Սահակյան. «Դասական մեխանիկայի առաջին սկզբունքները և վիճակագրական մեխանիկայի հիմունքները խաթարված սպին համակարգի օրինակի վրա», Ժամանակակից ֆիզիկայի հանդես (Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիա), 2020, հ. 55, թիվ 4, էջ 265–274։ doi:10.3103/S106833722004009X.
Ա.Ս. Գևորգյան. «Նոր հայեցակարգ դասական և քվանտային երեք մարմինների խնդրի ուսումնասիրության համար. հիմնարար անշրջելիությունը և դինամիկ համակարգերի ժամանակի սլաքը»: Particles, 2020, հատ. 3, էջ 576-620։ doi:10.3390/particles3030039.
Ա.Ս. Գևորգյան. «Quantum Vacuum: The Structure of Empty Space-Time and Quintessence with Gauge Symmetry Group SU(2)xU(1)», Particles, 2019, Vol.2(2), pp.281-308: doi:10.3390/particles2020019.
Ա.Ս. Գևորգյան. «Քվանտային վակուում, «Դատարկ» տարածություն-Ժամանակի կառուցվածքը», Ատոմային միջուկների ֆիզիկա, 2018, հատ. 81, թիվ 6, էջ 809-818։ doi:10.1134/S1063778818060145
Ա.Ս. Գևորկյան և այլք, «Էվկլիդյան ենթատարածության և համաչափ էվկլիդյան բազմազանության միջև մեկ առ մեկ քարտեզագրման մասին», Համակարգչային գիտության մաթեմատիկական խնդիրներ, 2018, հ. 50, էջ 223-230։