name

PhD, Hakob K. Tonikyan

Senior Researcher

PhD, Hakob K. Tonikyan

փոստ՝   [email protected]
Հեռախոս՝  +374 99 224 367

Մասնագիտական հետաքրքրություններ.

Ֆիզիկական քիմիայի, քիմիական կինետիկայի մասնագետ։ Նրա մասնագիտացման ոլորտը ներառում է կենսաօրգանական, կենսաօրգանական և ֆենոլային հակաօքսիդանտների հետազոտություն, ազատ ռադիկալների ռեակցիաների հետազոտություն, մասերների հետազոտություն