Ընտրված ներկայացումներ

Վերջին հինգ տարիների ընտրված շնորհանդեսների ցանկը.

Մ. Զաքարյան, Ն. Ամիրխանյան, Հ. Կիրակոսյան, Ա. Զուռնաչյան, Ս. Այդինյան, Նանոմաշտաբի բորի և սիլիցիումի կարբիդների այրման սինթեզ, կերամիկայի 15-րդ միջազգային կոնգրես, CIMTEC 2022, հունիսի 20-24, 2022, Պերուջա, Իտալիա, 11.2:L04
Ս. Այդինյան, Ի. Հուսաինովա, Ս. Խառատյան, SHS-ստացված փոշիներ, որոնք ստացվել են զուգակցված ռեակցիաներով և ջերմային նոսրացումով հետագա համախմբման համար, Կերամիկայի 15-րդ միջազգային կոնգրես, CIMTEC 2022, հունիսի 20-24, 2022, Պերուջա, Իտալիա, Իտալիա, L03
Հ. Կիրակոսյան, Ա. Սարգսյան, Ս. Այդինյան, Ս. Խառատյան, Solution Combustion Synthesis and Spark Plasma Sintering of Magnetic High Entropy Materials, 15th International Ceramics Congress, CIMTEC 2022, June 20-24, 2022, Perugia, Italy, CA- 11.2:L04
Ն.Հ.Ամիրխանյան, Մ.Կ. Զաքարյան, Ա.Բ. Հարությունյան, Nanoscale Antiperovskite Complex Nitrides for Catalytic and Magnetic Applications, 15th International Ceramics Congress, CIMTEC 2022, June 20-24, 2022, Perugia, Italy, C:P16
Կ. Նազարեթյան, Մ. Թումանյան, Դ. Մոսկովսկիխ, Ա. Նեպապուշով, Ս. Այդինյան, Ս. Խառատյան, Բարձր էնտրոպիայի FeNiAlCo և FeNiAlCoCr համաձուլվածքների ձևավորման կինետիկ հետազոտություններ տաքացման բարձր տեմպերով, Կերամիկայի 15-րդ միջազգային կոնգրես, CIMTEC 202- հունիսի 202-202 24, 2022, Պերուջա, Իտալիա, C:P13
Նարինե Ամիրխանյան, Հասմիկ Կիրակոսյան, Մարիետա Զաքարյան, Ալինա Զուռնաչյան, Սոֆյա Այդինյան, Self-propagating High-Temperature Synthesis of Silicon Carbide Using Reactions Thermokinetic Coupling Approach, ec-siliconf2 the 2nd European Conference and Silicicad 2nd European Conference on Silicon Carbide Using Reactions Thermokinetic Coupling Approach. Միջազգային կոնֆերանս մրցակցային նյութերի և տեխնոլոգիաների գործընթացների վերաբերյալ, հոկտեմբերի 4-8, 2021թ., Miskolc-Lillafred, Հունգարիա, էջ 115
Մ.Կ. Զաքարյան, Կ.Տ. Նազարեթյան, Ս.Վ. Այդինյան, Ս.Լ. Խառատյան, NiO+WO3 օքսիդների համատեղ վերականգնումը համակցված Mg/C ռեդուկտորով. Synergetic Effect, XV Int. Symposium on SHS, սեպտեմբերի 16-20, 2019, Մոսկվա, Ռուսաստան, էջ 546-548, DOI:10.24411/9999-0014A-2019-10198
Մ.Կ. Զաքարյան, Ա.Ա. Բալդրյան, Ս.Լ. Խառատյան, W-Ag Nanocomposite Preparation by Combining SCS and SHS, XV Int. Symposium on SHS, սեպտեմբերի 16-20, 2019, Մոսկվա, Ռուսաստան, էջ 543-545, DOI: 10.24411/9999-0014A-2019-10197
Տ. Մինասյան, Հ. Կիրակոսյան, Ս. Այդինյան, Լ. Լիու, Ի. Հուսեյնովա, Ս. Խառատյան, Mo-Cu կոմպոզիտային նանոփոշու սինթեզ և համախմբում, EPNM-2018, մայիսի 14-18, 2018, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան, էջ 151-153
T. Minasyan, S. Aydinyan, L. Liu, S. Cygan, I. Hussainova, ZrC-TiC-MoSi2 Ceramic Composite, EPNM-2018, մայիսի 14-18, 2018, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան, էջ 148 -150
M. Zakaryan, S. Aydinyan, S. Kharatyan, Synthesis of Ni-W nanopowders from oxide and salt precursors in combustion mode by using thermo kinetic coupling մոտեցում, EPNM-2018, մայիսի 14-18, 2018, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան, pp. 298-300 թթ
Հ. Կիրակոսյան, Կ. Նազարեթյան, Ս. Այդինյան, Մ. Թումանյան, Ս. Խառատյան, A new synthesis pathway for molybdenum carbide nanopowder by solution combustion, The Int. Conf. Նվիրվում է ՇՀՍ-ի 50-ամյակին (SHS-50), 20-21 նոյեմբերի, 2017թ., Չեռնոգոլովկա, Ռուսաստան, էջ 35-36
Մ.Կ. Զաքարյան, Ս.Լ. Խառատյան, օքսիդի պրեկուրսորներից Ni-W կոմպոզիտային նանոփոշիների այրման սինթեզ, XIV միջ. Symposium on SHS, 25-28 սեպտեմբերի, 2017 թ., Թբիլիսի, Վրաստան, էջ 318-319
Ս. Այդինյան, Ս. Խառատյան, The Mechanism of WO3(MoO3) & CuO Coreduction by Combined Mg/C Reducer at Non Isothermal Conditions, XIV Int. Symposium on SHS, 25-28 սեպտեմբերի, 2017 թ., Թբիլիսի, Վրաստան, էջ 45-47
Կ. Նազարեթյան, Հ. Կիրակոսյան, Ս. Այդինյան, Ս. Խառատյան, Նանոզացված մոլիբդենի կարբիդ սինթեզված լուծույթի այրման սինթեզով հետագա ջերմային մշակմամբ, XIV ինտ. Symposium on SHS, 25-28 սեպտեմբերի, 2017 թ., Թբիլիսի, Վրաստան, էջ 175-176
Տ.Տ.Մինասյան, Ս.Վ. Այդինյան, Ս.Լ. Խառատյան, Այրման սինթեզված 2Mo-Cu և 3Cu-Mo կոմպոզիտների ընտրովի լազերային հալում, XIV ինտ. Symposium on SHS, September 25-28, 2017, Tbilisi, Georgia, p. 155-156 թթ.
Կ. Նազարեթյան, Հ. Կիրակոսյան, Ս. Այդինյան, Ս. Խառատյան, Nanosize Mo2C-ի պատրաստում լուծույթի այրման սինթեզի համադրմամբ հետագա արագ տաքացման միջոցով, JTACC+V4 կոնֆերանս, 6-9 հունիսի, 2017թ., Բուդապեշտ, Հունգարիա, էջ. 58
Ս.Այդինյան, Տ.Մինասյան, Հ.Կիրակոսյան, Մ.Աղայան, Ի.Հուսաինովա, Ս.Խառատյան, SHS և SLS տեխնոլոգիաները համակցող Cu-Mo կոմպոզիտների արտադրություն, ECerS2017, 9-13 հուլիսի 2017թ., Բուդապեշտ, Հունգարիա: