Մեր Գործընկերները

Լաբորատորիան համագործակցում է.

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), քիմիայի ֆակուլտետ, Երևան, Հայաստան


Նոտր Դամի համալսարան, Ֆիզիկայի բաժին, Միջուկային գիտությունների լաբորատորիա, IN, ԱՄՆ


Նոտր Դամի համալսարան, Քիմիական և կենսամոլեկուլային ճարտարագիտության բաժին, IN, ԱՄՆ


Տալլինի տեխնոլոգիական համալսարան, Մեխանիկական և արդյունաբերական ճարտարագիտության բաժին, Տալլին, Էստոնիա


Կերամիկայի և ապակու ինստիտուտ, Իսպանիայի ազգային հետազոտական խորհուրդ, Մադրիդ, Իսպանիա


Մերժանովի անվան կառուցվածքային մակրոկինետիկայի և նյութագիտության ինստիտուտ (ISMAN) ՌԳԱ, Չեռնոգոլովկա, Ռուսաստան


Գիտության և տեխնոլոգիայի ազգային համալսարան (NITU) MISIS, Մոսկվա, Ռուսաստան