Մեր նյութերը

Ավելի քան 50 տարբեր նյութեր սինթեզվել են այրման տեխնիկայի կիրառմամբ և մշակվել դրանց փորձնական արտադրության մոտ 40 տեխնոլոգիական գործընթացներ։ Արտադրվել են թվարկված որոշ նյութերի փոշու փորձնական խմբաքանակներ (հարյուր կիլոգրամի չափով): Դրանց հետագա մշակմամբ պատրաստվել են որոշակի ձևերի և չափերի իրեր, որոնք ենթարկվել են մեխանիկական և էլեկտրական փորձարկման՝ ցուցադրելով այլ մեթոդներով ստացված հատկությունների համեմատական հատկություններ։

Carbides

TiC, NbC, WC, Mo2C, Cr3C2, Cr7C3, SiC, B4C

Nitrides and Carbonitrides

TiN, TiCxNy, AlN, Si3N4, BN

Silicides

MoSi2, TiSi, Ti5Si3, TiSi2, Mg2Si

Borides

TiB2, ZrB2, AlB4, MgB2, MgB4

Ceramic Composites

SiC-Al2O3, SiC-ZrO2, SiC-MoSi2, Si3N4-SiC, Si3N4-TiN, Si3N4-MoSi2, Si3N4-WSi2, Si3N4-Al2O3, BN-TiN, BN-B4C, BN-AlN

Metals and Alloys

Cu, Co, Ni, Mo, Cu-Ni, Co-Ni, Fe-Cr, Fe-Mo, Ni-W

Pseudoalloys

Cu-Mo, Cu-W, Ag-W

High Entropy Alloys (HEA)

MnFeCoNiCu, MnFeCoNiCr, Al2FeCoNiCr, AlFe7Co3Ni2Cu0.4