CSMS Fund
Council of Founders
Scientific Board
Sponsors
Projects
Events
News
   

Sstudent Conference 11-12.12.2007

<<ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՅՐՈՒՄ և ՆՅՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

հիմնադրամի կողմից ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի 2007թ. դեկտեմբերի 11-12-ին կայացած ուսանողական գիտաժողովում լավագույն գիտական զեկուցումներ կարդացած ուսանողների պարգևատրում

 
NN Անուն Ֆակուլտետ, բաժին, տարի Topic of Presentation Award Գումարը, դրամ
1

Ղազարյան Գագիկ

I-ին կարգի Պատվոգիր

Դեղագորժական քիմիա, 3-րդ կուրս (S)-2 ֆտորֆենիլալանինի ստացումը ասիմետրիկ սինթեզի միջոցով I 20.000
           
2

Այդինյան Սոֆիա

I-ին կարգի Պատվոգիր

Կիրառական քիմիա, մագիստրատուրա, 2-րդկուրս Մեծ տեսակարար մակերեսով ածղածնի վրա նստեցված նանոչափսի վոլֆրամի և մոլիբդենի կարբիդային կատալիզատորների սինթեզն այրման ռեժիմում I 20.000
           
3 Դավթյան  Դավիթ Կիրառական քիմիա, 4-րդկուրս Մոլիբդենի օքսիդի ցինկաթերմիկ վերականգնման պրոցեսի ուսումնասիրությունը II 15.000
           
4 Աղոյան Արթուր Բնապահպանական Քիմիա, 3-րդ կուրս Պղնձի օքսիդային թափոններից պղնձի փոշու ստացումն ինքնատարածվող այրման ռեժիմում II 15.000
           
5 Թովմասյան Աննա Դեղագորժական քիմիա, 3-րդ կուրս (S)-β-(4-ալիլ-3-պիրիդին-4-իլ)-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-α-ալանինի ասիմետրիկ սինթեզի միջոցով III 10.000
           
6 Հակոբյան Անի Դեղագորժական քիմիա, 2-րդ կուրս Ստևիա III 10.000

______________________________________________________________________________

 
NN Name Faculity, Department, year Topic of Presentation Award
1 Ghazaryan Gagik

Certificate for I place

Pharmaceutical chemistry,             3rd year student Asymmetric synthesis of (S)-2-fluorophenylalanine I
         
2 Aydinyan Sofia

Certificate for I place

Applied chemistry, 2nd year student for master of science Combustion synthesis of nanosize molybdenum and tungsten carbide catalysts on carbon black carrier with high specific surface area I
         
3 Davtyan Davit Applied chemistry,      4rd year student Study of zinkathermic reduction of molydbenum oxide II
         
4 Aghoyan Artur Ecologcal chemistry,    4rd year student Manufacturing of copper powder from copper oxide wastes by self-sustaining combustion reaction II
         
5 Tovmasyan Anna Pharmaceutical chemistry,              3rd year student Asymmetric synthesis of (S)-β-(4-allyl-3-(pyridine-4-yl)-1,2,4-triazole-1-yl)- -alanine
Stevia
III
         
6 Hakobyan Ani Pharmaceutical chemistry,            2nd year student Stevia III