CSMS Fund
Council of Founders
Scientific Board
Sponsors
Projects
Events
News
   

Announcement

<<ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՅՐՈՒՄ և ՆՅՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>> (ՏԱՆ) ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1, Ա.Մանուկյան փոխ., 0025, Երևան, Հայաստանի Հանրապետութուն

հեռ. (375 10) 57 33 34; էլ. փոստ. [email protected]; [email protected]

Ինտերնետ կայք. http://chph.sci.am/CSMS_fund.am

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

Ասպիրանտին օժանդակության ծրագիր

<<Տեխնոլոգիական այրում և նյութաբանություն>> (ՏԱՆ) հիմնադրամը հայտարարում է 2007-2008 թ.թ.ուսումն. տարվա համար ասպիրանտական մեկ կրթաթոշակի մրցույթ քիմիական փիզիկայի (այդ թվում մակրոկինետիկայի և տեխնոլոգիական այրման պրոցեսների կամ նյութաբանության գծով) ասպիրանտի համար:

Մրցույթը շահող ասպիրանտին կտրամադրվի անհատական ֆինանսական աջակցություն ամսական 20000դր. չափով:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել. (dawnload form)

* դիմում

* Տիտղոսաթերթ (ձև Ա)

* CV

* Դիմորդի կենսագրությունը

* մեկ տարվա աշխատնքային ծրագիր (1.5 էջի սահմաններում)

* տպագրված գիտական աշխատանքները, ներառյալ զեկուցումների թեզիսները

 

Փաստաթղթերի հանձնման վերջին ժամկետը 15 հուլիսի 2007 թ.

 

Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն և կհայտարարվեն 2007թ. օգոստոսի 25-ին:

ՏԱՆ հիմնադրամի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ հետևյալ ինտերնետային կայքում. http://www.chph.sci.am/CSMS_fund.htm

Փաստաթղթերը հանձնելու կամ մրցույթի մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել ԵՊՀ Քիմիական Փիզիկայի ամբիոն: