CSMS Fund
Council of Founders
Scientific Board
Sponsors
Projects
Events
News
   

Announcement

<<ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՅՐՈՒՄ և ՆՅՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>> (ՏԱՆ) ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1, Ա.Մանուկյան փոխ., 0025, Երևան, Հայաստանի Հանրապետութուն

հեռ. (375 10) 57 33 34; էլ. փոստ. [email protected]; [email protected]

Ինտերնետ կայք. http://chph.sci.am/CSMS_fund.am

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

2007թ. երիտասարդ գիտաշխատողների ու ասպիրանտների համար միջազգային գիտաժողովներին մասնակցության օժանդակության ծրագիր

<<Տեխնոլոգիական այրում և նյութաբանություն>> (ՏԱՆ) հիմնադրամը մրցույթային հիմունքներով կարող է տրամադրել մինչև $500 խոստումնալից երիտասարդ գիտաշխատողի կամ ասպիրանտի` նպաստելու նրա մասնակցությանը միջազգային գիտաժողովի բանավոր զեկուցմամբ:

Սույն ծրագիրն սկսվում է 2007թ. ապրիլի 2-ից և ավարտվում է 2007թ. հոկտեմբերի 1-ին: Հիմնադրամը հնարավորություն ունի պահովելու երկու երիտասարդ գիտաշխատողի մասնակցությունը միջազգային կոնֆերանսի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել. (dawnload form)

1.Դիմում (ձև Ա)

2. Բյուջե (ձև Բ)

3. CV

4. կոնֆերանսին ներկայացված զեկուցման թեզիսները

5. Հրավեր կոնֆերանսի կազմկոմիտեի կողմից, որը հավաստում է դիմորդի աշխատանքը որպես բանավոր զեկուցում ընդունված լինելը

6. Տեղեկություններ լրացուցիչ ֆինանսավորման մասին

ՏԱՆ հիմնադրամի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ հետևյալ ինտերնետային կայքում. http://www.chph.sci.am/CSMS_fund.htm

Փաստաթղթերը հանձնելու կամ մրցույթի մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել ԵՊՀ Քիմիական Փիզիկայի ամբիոն: